УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Развој и унапријеђење услова за одрживо коришћење природних ресурса заштићеног подручја Споменик парковске архитектуре "Универзитетски град"

Тип: Национални остали
Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
 
Период реализације: 2022. година
 
Координатор: Никола Травар
 
Пројектни тим: Сунчица Бодружић, Марина Антић, Наташа Пашалић