УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генетичка разноврсност граха пољака (Lathyrus sp.) – генетички ресурси за ревитализацију занемарених врста

Тип пројекта: Билатерални научноистраживачки пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније

Установа/финансијер: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Број уговора: 19/6-020/964-19-1/18

Руководилац пројекта у БиХ: проф. др Вида Тодоровић (vida.todorovic@agro.unibl.org)

Партнери на пројекту: Пољопривредни институт Словеније

Опис и циљеви пројекта: Успостављање заједничке колекције двије земље сјемена граха пољака (Lathyrus sativus L.), као врстe која је потиснута из употребе и која се не користи у мјери у којој се раније користила, те је треба сачувати и одржати у даљој употреби; прикупљање новог материјала локално гајених генотипова граха пољака, састрице и карактеризација прикупљених принова на различитим нивоима.

Предвиђено трајање пројекта: 2019 -2020.

Сарадници на пројекту:  др Марина Антић, сарадник.