УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Примјена алумосиликата различите гранулације у модулацији нутритивног режима биљака гајених по органским принципима производње

Тип пројекта: Национални - остали

Финансијер Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Координатор: доц. др Ивана Колешка
 
Пројектни тим:  мр Драгана Радуловић, др Дино Хасанагић, Сенад Муртић