УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Анализа здравственог стања и безбједоносног ризика стабала у заштићеном подручју „Универзитетски град“ методом акустичне томографије са приједлогом мјера санације

Тип пројектаНационални научноистраживачки

Установа/финансијер: Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

Руководилац пројекта: Проф. др Родољуб Ољача

Емаил адреса руководиоца: rodoljub.oljaca@sf.unibl.org

Опис и циљеви пројекта: Истраживањем помоћу методе акустичне томографије добиће се стварна слика здравственог стања стабала чиме ће се са сигурношћу моћи разликовати здрава стабла од стабала са већим или мањим повредама као и стабла код којих је узнапредовала трулеж дебла или грана. Како би се обезбиједила сигурност грађана, након обраде података добијених мјерењима, резултат истраживања ће бити приједлог мјера за ублажавање ризика које дрвеће може представљати за јавну сигурност.

Пројектим активностима истражиће се опасности повезане са дрвећем у урбаним зонама које могу представљати проблем за сигурност заједнице и имовине. Стабла која представљају ризик од прелома који могу изазвати повреду или штету људима и имовини, могу се означити као опасна стабла (Karlinasari и сар., 2018).

Испитивање методом акустичне томографије извршиће се инструментом за томографију дрвета ARBOTOM серије 5, који у кратком времену пружа слику унутрашњег стања стабла. Мјерења на корјеновом систему извршиће се инструментом ARBORADIX®, као надоградње ARBOTOM-а.

Софтверски пакет томографа пружиће графички приказ резултата мјерења (томограм) на којем се виде различито обојене зоне попречног пресјека у зависности од степена распадања дрвета.

Предвиђено трајање вријеме пројекта: двије године

Почетак реализације и завршетак  пројекта: 2020-2021

Предвиђени сарадници на пројекту: Борут Босанчић, Вања Даничић, Биљана Лолић, Свјетлана Зељковић,Биљана Келечевић, Јелена Давидовић  Гидас, Сунчица Бодружић, Никола Травар, Наташа Пашалић, Марко Кузман