УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Разноврсност Lathyrus врста: расположиви ресурси од значаја за побољшање усјева - преглед напретка и однос са AEGIS-ом – EUGrainLeg

 
Тип пројектаМеђународни научно-истраживачки пројекат

Установа/финансијер: ECPGR       

Руководилац пројекта у БиХ: др Марина Антић (marina.antic@igr.unibl.org)

Партнери на пројекту: Vegetable Research and Development Station, Bacau, Romania; Institute of Plant Genetic Resources “K.Malkov”, Bulgaria; Kmetijski inštitut Slovenije, Slovenia; Agricultural University of Athens, Greece; Banco de Germoplasma ISOPlexis Universidade de Madeira Campus da Penteada Portugal; Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia; School of Biosciences University of Birmingham Edgbaston, UK

Опис и циљеви пројекта:  Дефинисање AEGIS принова и побољшани подаци о европским зрнастим легуминозама.  

Предвиђено трајање пројекта: 01.08.2018 – 31.12.2019.

Сарадници на пројекту: проф.  др Вида Тодоровић