УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Конзервација и очување заштићеног подручја споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“ – III фаза


Тип пројекта: Национални развојни пројекат 

Установа/финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Број уговора: 12.06-332-1106-12/18

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unibl.org)

Опис и циљеви пројекта: Очување и унапријеђење свих садржаја и функција заштићеног подручја, односно заштита и очување парковског зеленила и његове аутентичности и разноврсности. Активности: уређење источне границе заштићеног подручја – обале Врбаса, изградња пјешачких стаза у заштићеном подручју, набавка опреме за ултразвучну дијагностику – томографију стабала.

Предвиђено трајање пројекта: 2019 - 2020.

Сарадници на пројекту: Никола Травар, дипл.инж., Сунчица Бодружић, дипл. инж., Наташа Пашалић, дипл. инж., Јелена Давидовић Гидас, мр.