УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Евалуација изворних линија сријемуша за будућу употребу као прехрамбених додатака

 

Тип пројекта: Билатерални научноистраживачки пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Аустрије у 2019. и 2020. години

Установа /финансијер: Фонд за науку Аустрије.

Руководилац пројекта у БиХ: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unibl.org)

Партнери на пројекту: Institute of Chemical, Environmental and Bioscience Engineering Vienna

Опис и циљеви пројекта: На основу морфолошких и биохемијских анализа, те добијених података о антиоксидативном значају сријемуша, као и испитивања најбољег начина екстракције, стећи ће се услови за пријаву на различите европске пројекте који имају примјењен значај.

Предвиђено трајање пројекта: 2019 - 2020.

Сарадници на пројекту: доц. др Ивана Колешка, проф. др Гордана Ђурић, проф. др Вида Тодоровић, мр Јелена Давидовић Гидас