УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Селекција женских биљака хмеља (Humulus lupulus L.) из локалних популација као основа за добијање домаћег сортимента у пиварској производњи

 

Тип пројекта: Национални научноистраживачки пројекат 

Установа/финансијер: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Владе Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-153/18

Руководилац пројекта: проф. др Данијела Кондић (danijela.kondic@agro.unibl.org)

Опис и циљеви пројекта: За реализацију коначног циља, добијање сорте хмеља, неопходне су опсежне и дуготрајне активности. Реализација циљева пројекта је могућа само кроз етапно провођење пројектних aктивности: инвентаризација локалитета, колекционисање локалних популација, производња сејанаца, морфолошка, молекуларна и хемијска дескрипција, селекција женских биљака хмеља пожељних својстава. Током вишегодишњих истраживања желе се добити одговори о оцјени структуре дивљих популација хмеља, очекивано генетички дивергентном биљном материјалу, као и о посједовању или непосједовању особина пожељних за пиварску производњу. 

Предвиђено трајање пројекта: март 2019 – март 2020.

Сарадници на пројекту: проф. др  Данијела Кондић, проф. др  Никола Мићић, проф. др Андреја Черенак, проф. др Гордана Ђурић, проф. др Боштјан Наглич, проф. др Изток Јоже Кошир, проф. др Барбара Чех, Тања Крмпот, ма, Јелена Давидовић Гидас, ма, Саша Петровић, дипл.инж., Соња Рашета, дипл.инж., Бошко Симић, дипл.инж., Марјета Загожен, дипл.инж.