УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Евалуација и генетичка карактеризација аутохтоних типова воћака и винове лозе Републике Српске

 

Установа/финансијер: Министарствo науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-142/09

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unibl.org)
 

Кратак опис пројекта: Гермплазма аутохтоних генотипова воћака и винове лозе у Републици Српској није систематски проучавана, иако постоје подаци који говоре о њиховом значајном биодиверзитету на овим подручјима (Ђурић et al., 2007). Република Српска је, као дио прошлих држава, била изложена утицају различитих цивилизација и култура. Евалуацијом и генетичком карактеризацијом створили су се профили карактеристични за дати генотип чиме се аутохтони материјал Републике Српске може укључити у шире анализе: одређивање степена сродности са савременим сортама, одређивање потенцијалних родитеља и блиских сродника као и мјесто поријекла описаног материјала.
 

Сарадници на пројекту: мр Миљан Цветковић, доц. др Борис Пашалић, доц. др Љубомир Радош, мр Татјана Јовановић Цветковић, Лидија Томић, дипл. инж., мр Марина Радун

Вријеме реализације: 2009 -2010.