УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Очување аутохтоних раса домаћих животиња и њихових традиционалних производа на примјеру подвелешке праменка и пса торњака

 

Тип пројекта:  Национални научноистраживачки пројекат

Установа/финансијер: Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци - институција носилац истраживања и Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво - суфинансијер

Број уговора: 19/6-020/961-152/18               

Руководилац пројекта: проф. др Миленко Шарић (milenkosaric@yahoo.com)

Опис и циљеви пројекта: Покретање програма заштите аутохтоних раса на подручју Републике Српске, са посебним акцентом на подвелешку праменку и пса торњака; прикупљање информација о традиционалним производима, њиховој заштити, као и заштити самог принципа традиционалног узгоја подвелешке овце; израда смјерница за брендирање производа и њихову заштиту као и заштиту самих живoтиња ће бити израђене кроз овај пројекат.

Предвиђено трајање пројекта: март 2019 – март 2020.            

Сарадници на пројекту: др Виолета Сантрач, доц. др Борут Босанчић, др Миљан Ербез, др Марина Антић, доц. др Зора Чоловић Шарић, др Славица Самарџић, др Зоран Малетић, мр Јелена Никитовић, мр Богољуб Новаковић, Соња Рашета, дипл. инж., Предраг Илић, ма и Рајко Рољић, ма.