УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипска карактеризација нематода Лијевче поља

 
Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-171/10

Руководилац пројекта: проф. др Родољуб Ољача (rodoljub.oljaca@sf.unibl.org)

Партнери на пројекту: Пољопривредни институт (ИЛВО) Мерелбеке, Белгија

Кратак опис пројекта: Извршена је генотипска идентификација фитопаразитних нематода на подручју Лијевча поља. Морфометријска и генотипска идентификација ради се у Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Пољопривредним институтом (ИЛВО) Мерелбеке, Белгија.

Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић, мр Душка Делић, мр Биљана Лолић, Бранимир Њежић, дипл. инж., Миљана Бабић

Вријеме реализације: 2009 – 2010.