УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Биомаса као обновљив извор енергије

 
Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-169/09

Руководилац пројекта: доц. др Зоран Говедар (zoran.govedar@sf.unibl.org)

Партнери на пројекту: Институт "Хрвоје Пожар" Загреб, Хрватска

Кратак опис пројекта: Општи циљеви пројекта су: истраживање еколошких услова станишта са циљем повећања успјеха развоја енергетских насада - култура (биљних врста за производњу биомасе као обновљивог извора енергије), истраживање одговарајућих шумскоузгојних и пољопривредних мјера у различитим типовима станишта енергетских насада односно плантажном узгоју намјенских култура, утврђивање оптималних мјера у циљу повећања продуктивности плантажа енергетских насада, развој технике и технологије заштитних и узгојно - генетичких мелиорација шумских и пољопривредних култура за производњу биомасе за енергију, развој узгојно - мелиоративних техника производње култура кратке опходње за производњу енергије, развој мјера подршке коришћењу биомасе као обновљивог извора енергије.

Сарадници на пројекту: проф. др Гордана Ђурић, проф. др Никола Мићић, доц. др Стоја Јотановић, доц. др Данијела Кондић, проф. др Бранко Главоњић, проф. др Божо Важић, мр Дане Марчета, Дарио Јокановић, дипл. инж., мр Срђан Керен, мр Борут Босанчић, мр Марина Радун, Наташа Пашалић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2009 – 2011.