УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Сакупљање података о аутохтоним сортама винове лозе (Vitis vinifera L.) као подршка управљању националним колекцијама винове лозе

 
Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске и Владе Републике Словеније, на основу билатералног споразума о сарадњи Босне и Херцеговине и Републике Словеније

Број уговора: 19/6-020/961-28/10

Руководилац пројекта: проф. др Никола Мићић (nikola.micic@agro.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Извршено је сакупљање података о молекуларној карактеризацији аутохтоних сорти винове лозе; успостављена је база података молекуларних маркера и дефинисање референтних сорти за даљњу стандардизацију аутохтоног материјала; дефинисане су референтне сорте и локалне сорте за анализу, извршен је преглед молекуларних маркера (микросателита) и дефинисани маркери који су најинформативнији и најћешће коришћени за идентификацију и стандардизацију аутохтоног материјала винове лозе.

Сарадници на пројекту: др Наташа Штајнер, др Јернеј Јакше, проф. др Бранка Јаворник, мр Татјана Јовановић Цветковић, мр Лидија Томић

Вријеме реализације: 2010 – 2011.