УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Волатилна интеракција између неоштећених биљака кукуруза и пасуља и њен утицај на ваши

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-147/10

Руководилац пројекта: проф. др Родољуб Ољача (rodoljub.oljaca@sf.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Тестирање пријемчљивости експонираних биљака кукуруза на ваши Rhophalosiphum padi испитивано је методом "tube" теста. Двокраки олфактометар је коришћен за олфактометријско тестирање ваши R. padi на волатилне материје које потичу од кукуруза експонираног пасуљу, кукуруза експонираног кукурузу као и апсолутне контроле (неекспонирани кукуруз). Циљ овог истраживања је објашњење механизма размјене информација између неоштећених биљака кукуруза и пасуља путем волатилних материја и њихов утицај на ваши које се хране на кукурузу.

Сарадници на пројекту: доц. др Сретенка Марковић, мр Димитрије Марковић, мр Борут Босанчић.

Вријеме реализације: 2010 - 2012.