УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат по позиву ECPGR Activity Grant Scheme: "Building and promoting a European Pyrus collection – A case study" (Изградња и промоција Европске Pyrus колекције-студија случаја) ECoHisPy (European Collection of Historical Pyrus)


Истраживачки тим
: Проф. др Гордана Ђурић, координатор
                                      Проф. др Никола Мићић
                                      Мирела Кајкут Зељковић, мр
 
Пројекат је реализован у 16 европских земаља, а имао је за циљ карактеризацију  Европских историјских сорти крушака. Прикупљањем историјских, фенотипских и генетичких података идентификовано је стотину сорти крушака које ће бити уврштене у EURISCO каталог и као AEGIS принове. Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци је пријавио 17 принова крушке из своје колекције. Од укупно 17 пријављених, морфолошком и молекуларном карактеризацијом је утврђено да 14 принова из колекције Института има јединствене тј. уникатне морфолошке и генетичке карактеристике. Такође, биће израђен каталог Европских крушака на енглеском и српском језику који ће садржавати информације о сортама, њиховом поријеклу, главним карактеристикама истичући различите начине њихове употребе. Каталог ће бити доступан истраживачима, јавности, расадницима и оплемењивачима кроз Европски корпоративни програм за биљне генетичке ресурсе.