УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Коришћење средстава посебних намјена за шуме за 2015. годину за пројекат: "Конзервација и очување заштићеног подручја за управљање ресурсима Универзитетског града Бања Лука – друга фаза (дио)"

 Вријеме реализације: 2016 – 2017

 
Извор финансирања: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
 
Кратак опис пројекта:  Пројекат "Конзервација и очување заштићеног подручја за управљање ресурсима Универзитетског града Бања Лука – друга фаза" (Промоција вриједности и унапређење потенцијала) обухвата низ нових активности које се ослањају на резултате пројекта "Прва фаза конзервације и очувања Заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град" Бања Лука". Провођењем овог пројекта, активности на очувању и конзервацији ће бити проширене на нове површине и садржаје, а сама реализација ових активности утемељена је на резултатима оствареним током извођења пројекта "Прва фаза конзервације и очувања Заштићеног подручја за управљање ресурсима "Универзитетски град" Бања Лука". 

Пројекат обухвата:
 
- Уношење нових биљних врста
- Садњу живе ограде
- Изградњу дијела пјешачких стаза у ботаничкој башти
- Уклањање стабала инвазивних врста у појасу уз Врбас
- Уклањање болесних и сувих стабала и детаљна резидба стабала и грмља
- Набавка парковског мобилијара
- Набавка радних машина и опреме за рад 
- Израда каталога
- Популаризацију и промоцију заштићеног подручја

Реализација активности у оквиру овог пројекта планирана је у току једне календарске године у складу са расположивим средствима и динамиком извођења радова.