УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генетичка карактеризација смрче (Picea abies Karst) у Републици Српској

 

Установа/финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Број уговора: 12.01.332-1060-8/11

Руководилац пројекта: проф. др Милан Матаруга (milan.mataruga@sf.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Циљ истраживања на овом пројекту је био допуна раније започетих истраживања кроз употребу најсофистициранијих техника проучавања генетичке различитости тј. молекуларних маркера. За те потребе издвојено је 10 популација смрче распоређених у различитим еколошким условима на подручју Републике Српске. Издвајање региона провенијенција смрче представља усаглашавање активности на контролисаном промету шумског репродуктивног материјала са прописима Европске Уније и домаћим законодавством.

Сарадници на пројекту: проф. др Василије Исајев, проф. др Саша Орловић, проф. др Далибор Балиан, др Владислава Галовић, мр Вања Даничић, мр Владимир Ступар, мр Бранислав Цвјетковић

Вријеме реализације: 2012.