УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Развој протокола за In vitro конзервацију биљних генетичких ресурса

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/964-92/11

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Успостављање in vitro колекције кромпира, крушке и малине као и елиминација дупликата из колекције воћака Института за генетичке ресурсе.

Сарадници на пројекту: доц. др Вида Тодоровић, доц. др Данијела Кондић, мр Свјетлана Зељковић, мр Марина Радун, Мирела Кајкут, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2012 – 2013.