УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Одржив опрашивачки сервис хортикултурних биљака у Републици Српској: инвентаризација врста, управљање и биолошки фактори ризика

 

Тип пројекта: Национални научноистраживачки пројекат

Установа/финансијер: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Број уговора: 19/6-020/961-151/18                  

Руководилац пројекта: др Виолета Сантрач (violeta.santrac@virs-vb.com)

Партнери на пројекту: Проф. др Љубиша Станисављевић, Биолошки факултет, Универзитет у  Београду; проф. др Сњежана Хрнчић, Биотехнички факултет, Универзитет Црне Горе у Подгорици;  Nicolas Vereecken, PhD.,  Chair of Agroecology, Universite Libre de Bruxelles, Белгија.

Опис и циљеви пројекта: Боље познавање таксономског и здравственог стања полинатора у Републици Српској, са циљем увида у развој аутохтоних популација и присутне факторе ризика, нарочито у виду заједничких патогена, а све у циљу побољшања пољопривредне праксе и интензивнијем коришћењу ентомофилног опрашивачког сервиса. 

Предвиђено трајање пројекта: март 2019 - март 2020.

Сарадници на пројекту: доц. др Димитрије Марковић, проф. др Никола Мићић, доц. др Бранимир Њежић, мр Јелена Никитовић, мр Санда Станивуковић, др Биљана Лолић, мр Петар Николић, Гвозден Мићић, дипл. инж. и Јована Мастиловић, дипл. инж.