УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније под називом: "Генетички ресурси махуњача за људску исхрану и њихова улога у одрживој пољопривреди"

Руководилац пројектног тима из БиХ: Проф. др Вида Тодоровић


Истраживачки тим из БиХ (RS):
 
Проф. др Гордана Ђурић
Мр Марина Антић
Мр Мирела Кајкут Зељковић
Маријана Радуловић, млади истраживач
 
 
Истраживачки тим из Словеније:

Руководилац пројектног тима из Словеније: Проф. др Владимир Меглич
 
Проф. др Јелка Шуштар Возлич
Др Марко Марас
Др Ловро Синкович
Матеја Зупин, млади истраживач
 
Извор финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске.

Вријеме реализације: 2016 – 2017
 
Кратак опис пројекта: Све већом комерцијализацијом повртарске производње дошло је до нестајања традиционалних башти и повртњака, што је довело до губитка одрeђених врста, сорти и популација поврћа. Прикупљање, идентификација, регенерација и чување од трајног губитка угрожених старих сорти и популација поврћа представља сигуран пут ка одрживом развоју и очувању биолошке разноликости, омогућује њихово одрживо коришћење, а тим више што је њихова производња у складу са принципима органске пољопривреде. 
 
Породица махуњача (fam. Fabaceae) је једна од најраспрострањенијих фамилија пољопривредних биљака у југоисточној Европи. У земљама западног Балкана укључујући и БиХ/РС и Словенију, постоји велико богатство врста и генотипова унутар тих врста које се користе у исхрани и то коришћење има дугу традицију. Махуњаче које се користе у исхрани су једногодишње врсте и карактеришу се великом морфолошком варијабилношћу, што је и довело до њиховог великог агрономског значаја и тога да се користе на различите начине и у различите сврхе.
 
Свеукупни циљ пројекта је да се успостави заједничка колекција двије земље сјемена махуњача које се користе у људској исхрани. Посебан осврт ће бити на пасуљу (Phaseolus vulgaris L.), као врсти са највећим бројем генотипова.
Први циљ пројекта је да се прикупи нови материјал локално гајених циљаних врста махуњача које се користе у људској исхрани. Други циљ би била морфолошка и молекуларна карактеризација и биохемијске анализе прикупљених принова. Трећи циљ би био усмјерен на вредновање прикупљеног материјала кроз вишеструку употребу, укључујући и његово очување у ex situ условима, у виду пољских огледа.
 
Оваквим истраживањима комплетирало би се сазнање о стању генетичких ресурса махуњача на територији Републике Српске (БиХ), те би се могли поредити са резултатима земаља у окружењу (Словенија, Србија, Македонија), које су провеле или тренутно проводе слична истраживања, по свјетски признатој методологији.