УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Суфинансирање учешћа у научноистраживачком програму Европске уније у 2015. години - HORIZON 2020 са пројектом под називом "Balkans Action and Research Integration B.A.R.I."

Руководилац пројектних активности: Проф. др Гордана Ђурић


Истраживачки тим из БиХ:
 
Проф. др Гордана Ђурић
Проф. др Брацо Ковачевић
Проф. др Милош Шолаја
Мр Ђорђе Томић
Мр Ивана Мићић
Мр Сњежана Ђуричић
 
Координатор пројекта: University of Bari "Aldo Moro" (Италија).
 
Извор финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске – ресор науке.
 
Кратак опис пројекта: Пројекат Balkans Action and Research Integration има за главни циљ анализу постојећих односа и изазова интеграције земаља западног Балкана (WB) у Европску унију. Конкретно, истраживање ће се фокусирати на кључна питања као што су: историја и међународни односи; правни и институционални оквир; политика идентитета и етнички сукоби (укључујући мањине и вјерска питања); социо-економске иновације; економски аспекти интеграција посебно у сфери пољопривреде и руралног развоја, демографски трендови и системи миграција; развој кроз мобилност и научну сарадњу; и стратегије политика. У том смислу, пројекат је снажно интердисциплинаран због различитих тема које треба детаљно испитати.
 
Циљ пројекта је да покаже разноликост и специфичност интеграције ЕУ у земље западног Балкана, као и да се укаже на феномене одређених врста заједничких изазова и перспектива. у том смислу, искуство Хрватске ће се сматрати као репер (кроз упоредне анализе) за друге земље које су укључене у пројекат. Међу њима су земље кандидати (Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија) и земље потенцијални кандидати (Босна и Херцеговина, Косово), који су у различитим корацима у процесу интеграције. Мултидисциплинарна  анализа ће се уклопити у расправу о макро-регионалној  стратегији, што процес иновација и међусекторске промјене чини бржим. 
 
Приједлог пројекта ће продубити стратешке акције и сарадње иницијатива на регији Балкана предузете од стране других глобалних актера попут Кине, Русије, Турске и САД и нове актере који се крећу у појединим областима (образовање, истраживање, религија, спољне политике, итд). Финални корак представља преглед политика сваке укључене земље у односу на политике ЕУ, што ће уједно бити и главни резултати представљеног пројекта.