УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Суфинансирање учешћа у научноистраживачком програму Европске уније у 2015. години - HORIZON 2020 са пројектом под називом "PomeFruitGenRes – Management and utilization of pome fruit genetic resources for sustainable horticulture and healthy food production"

Руководилац пројектних активности: Проф. др Гордана Ђурић


Истраживачки тим из РС:
 
Проф. др Никола Мићић
Проф. др Мирјана Жабић
Мр Борут Босанчић
Мр Мирела Кајкут Зељковић
Мр Санда Станивуковић

Координатор пројекта: JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN (Њемачка)
 
 
Извор финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске.
 
Кратак опис пројекта: Пројекат је фокусиран на јабучасте воћне врсте. За разлику од врста из рода Prunus, у оквиру Европског програма сарадње за биљне генетичке ресурсе јабучасте врсте воћака још увијек требају посебну пажњу и акције да би се реализовала добро координисана мрежа очувања ових генетичких ресурса. Циљне врсте су јабука (Malus), крушка (Pyrus) и дуња (Cydonia oblonga), те оскоруша (Sorbus species).