УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Унапређење продуктивности и коришћења гајених и аутохтоних генетичких ресурса трешње

Руководилац пројектних активности: Проф. др Гордана Ђурић


Истраживачки тим
 
Проф. др Биљана Кукавица
Проф. др Зоран Говедар
Проф. др Мирјана Жабић
Мр Бранимир Њежић
Мр Санда Станивуковић
Мр Мирела Кајкут Зељковић
Петар Николић, дипл. инж.
Златан Ристић, дипл. инж.
Душан Пећанин, дипл. инж.
 
Вријеме реализације: 2016 – 2017
 
Извор финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске – ресор науке.
 
Кратак опис пројекта:  Циљ пројекта је компаративно истраживање одговора старих сорти у поређењу са двије новоинтродуковане сорте на биолошке мјере контроле жилогриза и црне трешњине ваши, као и третмане хлађења плодова након бербе у сврху дужег очувања плодова намјењених за конзумацију. Дугорочан циљ је одржива производња трешње и повећање продуктивности гајених сорти .
 
Трешња представља важну воћну врсту чији плодови имају значајну нутритивну, технолошку, љековиту и дијететску вриједност. Производња трешње је економски веома важна у свијету, а посебно у европском региону. У условима БиХ засади трешње су углавном уништени током рата 1992-1995, али се трешња постепено враћа у производњу (производња трешње у БиХ у 2013. години износила је свега 10 867, 00 тона). Иако се у производњу уводе и нове сорте, произвођачи траже и старе, аутохтоне сорте, са којима су постизали значајне приносе и зараду, због чега је веома важно имати податке о понашању тих сорти у новим системима гајења, а посебно у систему интегралне производње и интегралне (биолошке) контроле штетних организама. Подизање засада са аутохтоним сортиментом омогућиће детаљније проучавање овог значајног генофонда у новим системима гајења.