УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Агрономска и технолошка својства застарјелих сората и локалних популација пшенице (Triticum aestivum)

 Руководилац пројектних активности: Проф. др Данијела Кондић

Истраживачки тим
 
Проф. др Сања Оручевић Жуљевић
Др Енез Селимбеговић, 
Мр Марина Антић
Тања Крмпот, дипл. инж.
Амрудин Алагић, студент
Босиљка Чубрило, студент
 
Вријеме реализације: 2016 - 2017
 
Извор финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске – ресор науке.
 
Кратак опис пројекта: Пшеница (Triticum sp.) је поред кукуруза и риже на глобалним сјетвеним површинама најраспрострањенија житарица. Од укупно милијарду хектара сјетвених површина у свијету под пшеницом је заступљено око 23%. С обзиром да у производњи пшенице доминирају савремене сорте, због процеса селекције високопродуктивних генотипова долази до смањења диверзитета пшенице и тиме до губитка неких пожељних особина. Особине као што су прилагођеност агроеколошким условима, отпорност према факторима стреса потенцијално посједују управо локалне популације и застарјеле сорте које су се дужи временски период производиле на одређеном подручју. Застарјеле сорте као и локалне или аутохтоне популације (landraces) пшенице се још увијек могу пронаћи на сеоским имањима на подручју Републике Српске. Значај очувања, карактеризације и евалуације генетичких ресурса пшенице је у потенцијалном коришћењу у оплемењивачким програмима, као и у сврху повећања биодиверзитета пшенице, а пуну вриједност биљни генетички ресурси добијају кроз производе. Циљ истраживања је евалуација генетичких ресурса пшенице колекционисаних на територији Републике Српске кроз спровођење морфолошке карактеризације према  IBPGRI (International Bord for Plant Genetic Resources, 85/210) дескриптору  и испитивања продуктивности, као и испитивање квалитета, односно технолошких својстава брашна и тијеста. Молекуларна карактеризација испитиваних генотипова пшенице има за циљ идентификацију и уклањање евентуалних дупликата из колекције пшенице. Резултати спроведених истраживања треба да укажу на значај очувања генетичких ресурса пшенице, као и да повећају одрживо коришћење исте, односно резултат пројекта је детерминација најпродуктивнијих и најквалитетнијих генотипова пшенице, које би се могле користити као материјал у оплемењивачким програмима, или би се могле користити као сировина у прехрамбене сврхе.