УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат у склопу програма подршке пројектима са младим истраживачима: "Колекционисање, евалуација и регенерација генетичких ресурса поврћа"

Пројекат у склопу програма подршке пројектима са младим истраживачима

 
Руководилац пројектних активности: проф. др Вида Тодоровић
 
Истраживачки тим
 
Проф. др Гордана Ђурић 
Проф. др Владимир Меглич
Проф. др Нада Парађиковић
Др Мирјана васић, научни савјетник
Проф. др Мирјана Жабић
Мр Марина Антић
Нина Кујунџић, дипл. инж., млади истраживач
 
Вријеме реализације: 2015 – 2017
 
Извор финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске у склопу програма подршке пројектима са младим истраживачима.
 
Кратак опис пројекта: Све већом комерцијализацијом повртарске производње дошло је до нестајања традиционалних башти и повртњака, што је довело до губитка одрeђених врста, сорти и популација поврћа. Прикупљање, идентификација, регенерација и чување од трајног губитка угрожених старих сорти и популација поврћа представља сигуран пут ка одрживом развоју и очувању биолошке разноликости, омогућује њихово одрживо коришћење, а тим више што је њихова производња у складу са принципима органске пољопривреде. У оквиру међународног пројекта, SEEDNet (Развојна мрежа југоисточне Европе за биљне генетичке ресурсе), те Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске, радна група за поврће обавила је инвентаризацију генетичких ресурса поврћа једног дијела Републике Српске (око 50%). При томе је колекционисан велики број принова различитих врста поврћа и за прикупљене узорке урађено је GPS позиционирање као и израда пасошких података по EURISCO стандардима.
 
Циљ овог пројекта је да се уради инвентаризација осталог дијела РС, колекционисање, те регенерација и евалуација пронађених принова поврћа, као и оних који се већ налазе у Банци биљних гена РС. Потреба за наставком рада на овим врстама је та да су се у одређеним подручјима пронашли генотипови који су карактеристични само за дато подручје и пријети им опасност од нестанка. Неки од таквих примјера је лук кртолаш, пронађен на подручју Берковића или раштани који су карактеристични само за подручје Херцеговине.
Карактеризација прикупљених принова урадила би се на различитим нивоима. Први ниво била би морфолошка карактеризација кроз различите фазе раста, која би се радила према IPGRI дескрипторима за дату врсту.  Други ниво био би молекуларна карактеризација. И на крају би се урадиле свеобухватне биохемијске анализе које би показале праву нутритивну вриједност и значај генетичких ресурса поврћа у исхрани.
 
Тиме би се добио преглед квалитета и значаја испитиваних генотипова генетичких ресурса поврћа на подручју Републике Српске, њихове прилагодљивости условима успијевања и могућност комерцијалне производње истих, као и њихово коришћење у оплемењивачком раду.