УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Научни радови, Агрознање

2012. бр. 2

1.  Почетна генетичка карактеризација принова ражи (Secale cereale L.) у Банци гена   Републике Српске
Мирела Кајкут, Драган Мандић, Лидија Томић, Марина Радун
http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/615

 

2012. бр. 4

1. Implementation of the Programme for Conservation of Plant Genetic Resources in the Republic of Srpska from 2009 to 2012
Gordana Đurić, Marina Radun, Vida Todorović, Danijela Kondić, Dragana Pećanac, Tatjana Jovanović Cvetković, Dragan Mandić, Nataša Pašalić, Vojo Radić     
http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/659

 

2. The Botanical Garden of the University of Banja Luka
Gordana Đurić, Ljiljana Došenović, Јеlena Davidović, Mira Ćopić
http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/669

 

2015. бр. 3 

1. In vitro конзервација принова кромпира (Solanum tuberosumL.) у Банци гена Републике Српске
Мирела Кајкут Зељковић, Данијела Кондић, Гордана Ђурић
http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/2304

 

2015. бр. 1

1. Фауна заштићеног подручја „Универзитетски град“ у Бањој Луци и могућности биоконтроле штетних врста
Јовица Сјеничић, Бранислав Гашић, Јасмин Пашић, Гордана Ђурић
http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/2284

 

2. Sanitary Status of Pome and Stone Fruit Collection in Gene Bank in Republic of Srpska
Gordana Đurić, Biljana Lolić, Mirela Kajkut Zeljković, Duška Delić, Mirjana Koprivica, Mariana Radulović, Petar Nikolić, Nikola Mićić, Živojin Erić
http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/2286