УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Припрема пројекта по позиву Horizont 2020 „Management and sustainable use of genetic resources -SFS-07b-2015“


Руководилац: Проф, др Гордана Ђурић, координатор

Партнерске организације:
Agricultural Institute of Slovenia, Slovenia
Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia
Biotechnical Faculty, University of Montenegro
UKIM Faculty of Agricultural Science and Food, Department of Genetics and Plant Breeding, National Genebank, Suceava, Romania
Institute of Plant Genetic Resources "K.Malkov" Sadovo, Bulgaria
Albanian Gene Bank, Agricultural University of Tirana, Koder – Kamez, Tirana, Albania 
University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of Pomology, Croatia

Вријеме реализације: 2014 - 2016.

Извори финансирања: Министарство цивилних послова БиХ

Кратак опис пројекта и циљеви пројекта:
Основни циљ пројекта је подршка изради пројектне апликације и организовању конзорцијума за пријаву пројекта на тему: Management and sustainable use of genetic resources SFS-07b-2015  у оквиру циља: Sustainable Food Security (H2020-SFS-2015-2; Sub call of: H2020-SFS-2014-2015 ), који је објављен 11. децембра 2013. године.
Подциљеви пројекта су: а) формирање конзорцијума и израда пројектне апликације; анализа стања управљања генетичким ресурсима у БиХ (и код сваког партнера) као основа за израду пројектне апликације, преглед досадашњих истраживачких активности; б) израда прегледа постигнутих резултата (анализа домаће и међународне легислативе уз помоћ међународног консултанта, израда приједлога за уређење домаћег оквира за одрђиво управљање генетичким ресурсима на ниову банке гена уз помоћ међународног ревизора); в) ширење резултата и промовисање одрживог управљања генетичким ресурсима кроз њихово коришћење.