УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Reusing historic buildings through innovative knowledge and managing system

 

Установа/финансијер: Министарство цивилних послова БиХ у склопу јавног конкурса за додјелу средстава из гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ЕУ- ФП7“ за 2013. годину 

Број уговора: 10-35-5-673/13-25

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Кратак опис пројекта: У Европи је занемаривање индустријске, природне или историјске знаменитости раширена појава и представља важно културно, привредно и политичко питање. У посљедњих неколико деценија много новца уложено је у поновну употребу савремених зграда и неискоришћenих индустријских подручја. Ова пракса је појачана као одржива политика урбане обнове и као процес који не укључује грађевине које подлијежу регулаторним ограничењима и ограничењима урбаног планирања. Умјесто тога постоји недостатак интереса у вези многих јавних и приватних историјских грађевина у стању распадања. Зграде које се сматрају "историјским", подвргнуте правилима очувања, често не добијају пажњу јавних и приватних инвеститора због правила очувања и високих трошкова.

Сарадници на пројекту: мр Милијана Окиљ, мр Марина Радун, Јелена Савић, дипл. инж., Наташа Пашалић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2013 - 2014.