УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Одржива производња високо-квалитетних плодова трешње и вишње - ОПРОВКА2014


Руководилац: Доц. др Миљан Цветковић

Истраживачки тим:
Проф. др Гордана Ђурић
Проф. др Иван Остојић
Проф. др Биљана Кукавица
Доц. др Димитрије Марковић
Доц. др Сретенка Срдић
Мр Бранимир Њежић
Мр Борут Босанчић
Мр Санда Станивуковић
Мр Мирела Кајкут Зељковић
Мр Ивана Колешка
Мр Дино Хасанагић
Рената Алишић, дипл. биолог
Тања Крмпот, дипл. инж.
Петар Николић, дипл. инж.
Данило Видовић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2014 - 2015.

Извори финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске

Кратак опис пројекта:
Трешња и вишња имају велики значај у европској култури и економији још од античког времена. До прије непуне три деценије трешња и вишња су гајене углавном за властиту потрошњу, са стаблима која није било могуће одржавати у системима "на дохват руке". Да би се у БиХ условима унаприједила производња трешње и вишње, потребне су интензивне активности научних и стручних институција, савјетодавних служби и произвођача. Произвођачи трешње и вишње могу имати тренутне користи од ових достигнућа кроз увођење нових система гајења и фитосанитарних мјера. Међутим, дугорочно потребно је размишљати о увођењу нових сорти и проучавање њиховог односа према вањским условима, као и питањима репродуктивне биологије и односа према аутохтоним сортама. Компаративне предности производње трешње и вишње могу се реализовати кроз структуру сорти сагласно наступу на тржишту и у односу на структуру воћарске производње у одређеном региону. Развој нових методологија у оплемењивачким програмима, уз карактеризацију колекционисане гермплазме убрзаће стварање нових сорти, што је у поређењу са другим врстама, код трешње и вишње раније био традиционалнио дуг поступак.
Предмет истраживања овог пројекта је фокусиран на биолошке и екофизиолошке одговоре старих, аутохтоних и нових интрудукованих сорти трешње и вишње на два главна изазова: климатске промјене и еколошки прихватљиве системе гајења. За постизање ових циљева, неопходна је подршка, за скупе истраживачке активности, као што су експериментални засади различитих система гајења (сорта/подлога/узгојни облик одређени агроеколошким услови) и генотипизација генетичких ресурса. Овај пројекат треба да допринесе и економским и друштвеним потребама произвођача трешње и вишње и да обезбиједи основу за научно-технолошки напредак у циљу консолидације њиховог економског статуса. Овај пројекат такође треба да пружи подршку домаћим истраживачима, укљученим у текућу COST акцију, за дио истраживања и прикупљање резултата који ће тако чинити дио свеобухватних истраживања на европском нивоу.

Очекивани резултати и њихов значај за развој науке и привреде:
Укључивањем научно-истраживачких институција и истраживача из Републике Српске и БиХ омогућиће вишеструке резултате. Поред тога што ће активно учествовати у креирању заједничке стратегије за одрживу и високо-квалитетну производњу трешње и вишње, истраживачима ће такође бити омогућена размјена знања и података те усвајање заједничких експерименталних протокола. Анализом и мултидисциплинарним приступом производњи и потрошњи трешње и вишње у РС и БиХ дефинисаће се стратегија за унапријеђење производње и повећање потрошње истих.
Имплементацијом пројектних активности омогућиће се усвајање нових процедура чији ће резултат бити успостављање материјалне и кадровске базе за координисане стратегије примјеном маркер потпомогнуте селекције, затим развој модела за адаптацију производње на климатске промјене као и за производњу високо квалитетних плодова. Такође, биће развијени модели биолошке заштите и дефинисани ограничавајући фактори у производњи и потрошњи трешње и вишње те идентификована нова тржишта.
Добијени резултати ће олакшати и унаприједити рад оплемењивачима и произвођачима а све у циљу задовољавања потреба тржишта. На овај начин ће се увезати сектор науке која ће своја достигнуће реализовати у привредном сектору кроз повећање производње, а све у циљу задовољавања тржишта за висококвалитетним плодовима трешње и вишње. Посебан значај је повезивање наших истраживача са европским истраживачима кроз учешће у текућој COST акцији.

Резултати пројекта:

Cvetković, M. (2012): Cherry growing on semi-dwarfing and vigorous rootstocks. Sustainable production of high-quality cherries for the European market. 1st Working Group and 2nd Management Committee Meetings COST Action FA1104., Palermo, Italy