УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Иницијација генеративне диференцијације апекса шљиве

Руководилац: Проф. др Никола Мићић, редовни професор

Истраживачки тим: Проф. др Никола Мићић
                                      Доц. др Миљан Цветковић, доцент
                                      Проф. др Марјан Кипријановски, ванредни професор
                                      Dr Azzedine Si Amour, истраживач
                                      Проф. др Златко Чмелик, редовни професор
                                      Мр Мирела Кајкут, истраживач виши сарадник
                                      Јелена Давидовић, дипл. инж., асистент
                                      Душко Бодиловић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2014

Извори финансирања: Министарство науке и технологије Републике Српске

Кратак опис пројекта: Искоршћеност земљишта као производног потенцијала у засадима шљиве у БиХ, као и у Републици Српској, 5 пута је мањи у односу на стандардну производњу у развијеним земљама. Узгојна форма и резидба шљиве су кључни фактор за добијање високих приноса и квалитетних плодова, јер само плодови за стону употребу, односно плодови брани руком могу имати адекватан  пласман на тржишту. Јасно је да ако се жели контролисати и усмјеравати раст и развој стабла ка редовном плодоношењу, са плодовима високог квалитета, прије свега морају познавати закономјерности и генотипске специфичности раста и плодоношења. При том, треба имати на уму да си зимски пупољци, вегетативно и генеративни, предуслов сваког раста и плодоношења, а то је и питање којим се бави ово истраживање.
Предмет проучавања је иницијација генеративне диференцијајције апекса пупољака шљиве, као биолошког потенцијала за диференцијацију генеративних пупољака. Општи приступ овом истраживању подразумјева контролу родности на нивоу формирања родног потенцијала стабла. При томе,задржавање вегетативног карактера селективно позиционираних апекса, представља елементарно питање контроле формирања и помотехничке замјене носача родног дрвета у генотипски диференцираним и интензивним системима гајења шљиве. Проучавање биолошког потенцијала за диференцијајцију генеративних пупољака шљиве као основе за контролу родности, и генотипских специфичности у позиционирању вегетативних пупољака на различитим категоријама прираста као основе за контролу структуре хабитуса у датим системима гајења, добија се основа за интегрални приступ у дефинисању високоинтензивних технологија гајења шљиве. У овом раду, процес диференцијације вегетационих купа биће проучен на 10 сорти шљиве актуелних за развој високоинтензивних система гајења у БиХ и Републици Српској.