УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у Босни и Херцеговини

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19/6-020/961-169/10

Руководилац пројекта: проф. др Милан Матаруга (milan.mataruga@sf.unibl.org)

Кратак опис пројекта: У мрежи теренских огледа обављено је тестирање 6 популација питомог кестена на продручју природног распрострањења у БиХ. У истраживањима на нивоу полазних популација, обављене су сљедеће анализе: анализа станишних услова (физичко-хемијска својства земљишта, геолошке подлоге, климатске карактеристике, надморске висине и сл.); анализа шумских заједница; дендрометријска анализа тестираних стабала; анализа варијабилности морфометријских својстава плода и листа; анализа нутритивних вриједности плода и анализа квалитета плода.

Сарадници на пројекту: проф. др Василије Исајев, проф. др Гордана Ђурић, доц. др Војислав Дукић, мр Вања Даничић, мр Маријана Каповић, мр Данијела Петровић, Бранислав Цвјетковић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2011 - 2012.