УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Прва фаза оснивања арборетума у НП Козара

Руководилац: проф. др Милан Медаревић

Извори финансирања: Министарство трговине и туризма Републике Српске

Истраживачки тим: проф.др Нада Шуматић
                                    проф. др Зоран Говедар
                                    проф. др Гордана Ђурић
                                    Лидија Томић, дипл. инж.
                                    Драган Ромчевић, дипл. инж.
                                    Мира Ћопић. дипл. инж.

Вријеме реализације: 2009 - 2010

Кратак опис пројекта: Данас је све већи број туриста орјентисаних ка природи и њеном очувању. Национални паркови, као и остала заштићена подручја, управо имају кључну улогу у привлачењу туриста који желе да посјете очуване природне предјеле и доживе исконску природу.  Национали парк "Козара" је подручје под заштитом чији је основни задатак заштита и очување природног и културно-историјског наслијеђа. Како би се посјетиоци упознали са природним вриједностима овог подручја и потребом заштите истих, нарочито у данашње вријеме када су природни ресурси у свијету све више угрожени, неопходно је едуковати посјетиоце о истом. Један од важнијих задатака Националног парка "Козара" јесте и едукација посјетилаца. Посјетиоци заштићеног подручја едукују се директно и индиректно. Једно од средстава директне едукације јесте арборетум путем којег се представљају природне вриједности подручја, тачније аутохтоне дрвенасте врсте. Културно-историјске вриједности овог подручја презентују се посјетиоцима парка већ годинама, за разлику од природних које су посјетиоцима мање познате, што доводи до непознавања самог подручја парка, његових вриједности, значаја, те смањеног нивоа еколошке свијести посјетилаца по питању заштите и очувања природних вриједности. 

 

Арборетум ће омогућити да се природне вриједности презентују тако да посјетиоци сазнају више о природним карактеристикама подручја које посјећују. Арборетум ће поврх свега имати важну улогу у дугорочном очувању генетичких ресурса РС, а служиће и као значајан едукативни центар студентима Универзитета у Бањалуци. Дугорочно очување и  одрживо коришћење биљних генетичких ресурса захтијева између осталог да друштво спозна значај постојања и расположивости добро обучених стручњака са широким обимом знања  истраживања у овој области.

 Овакав арборетум унаприједиће и употпунити туристичке садржаје у Парку, а биће занимљив и интеренстантан не само за ученике и студенте, већ и за остале старосне групе које посјећују ово подручје. Такође, арборетум ће за Институт за генетичке ресурсе представљати значајан локалитет за трајно чување генетичких ресурса аутохтоних врста дрвећа на њиховим природним стаништима.