УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Производња репродуктивног материјала јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа, винове лозе и вишегодишњих украсних биљака

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци уписан је у Регистар произвођача јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа, винове лозе и вишегодишњих украсних биљака (трајнице, жбунови, руже, јоргован, шимширика и осталих врста које нису на листи шумског дрвећа, хибрида и сорти) Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 12.03.3-2535/13, од 10.06.2013. године. 

Понуда садног материјала за сезону јесен - прољеће 2013/2014. године

Врста Сорта
Јабука Шареника
Јабука Шареника
Јабука Црвена љутика
Јабука Слатка Канада
Јабука Швабуља
Јабука Црвени делишес
Јабука Канада
Јабука Лимунка
Јабука Кисељача
Јабука Кромпируша
Јабука Швабуља
Јабука Шареника
Јабука Звека
Јабука Шареника 2
Јабука Будалача
Јабука Самониклица
Јабука Канада швабица
Јабука Слатка шареника
Јабука Петровача
Јабука Шарунија
Јабука Самониклица
Јабука Колачуша
Јабука Главача
Јабука Кисељача
Јабука Ђулабија
Јабука Глатка Канада
Јабука Зећуша
Јабука Ваљуга
Јабука Зеленика
Јабука Ананс арета
Јабука Цар Александар
Јабука Кромпируша
Јабука Бјеличник
Јабука Принчевка
Јабука Батуленка
Јабука Срчика
Јабука Пизгуд
Јабука Шареника-Кисељача
Јабука Онтарио
Јабука Фукац
Јабука Мичуринка
Јабука Мушкиња
Јабука Вињугара
Јабука Башчованка
Јабука Сегињача
Јабука Црвен шиба
Јабука Астрахан
Јабука Ледерица
Јабука Фуињача
Јабука Бобовец
Јабука Јокина јабука
Јабука Крајерка
Јабука Видовњача
Јабука Столовача
Јабука Гротуља
Јабука Н.Н.
Врста Сорта
Крушка Сијерак
Крушка Госпоињача
Крушка Глибањка
Крушка Медница
Крушка Непознато име-стабло 1
Крушка Лубеничарка
Крушка Лубеничарка
Крушка Царевка
Крушка Мирисавка
Крушка Непознато име-стабло 3
Крушка Ђедовача
Крушка Такиша
Крушка Кантаруша
Крушка Црвена такиша
Крушка Непознато име-стабло 2
Крушка Бијела такиша
Крушка Јечменица
Крушка Зимњача
Крушка Непознато име-стабло 2
Крушка Лубеничарка
Крушка Јерибасма
Крушка Зобњача
Крушка Јечменица
Крушка Непознато име
Крушка Јерибасма
Крушка Кантаруша
Крушка Јагодњача
Крушка Зрнка
Крушка Илињача
Крушка Јесења колачуша
Крушка Чађанка
Крушка Карамут бијели
Крушка Хошија
Крушка Михољача
Крушка Конгресовка
Крушка Измирска
Крушка Пшеничарка
Крушка Карамут црвени
Крушка Округла бостанка
Крушка Госпоињача
Крушка Батвача бијела
Крушка Љетна колачуша
Крушка Лубеничарка
Кајсија Непознато име
Шљива Бијела пожешка
Шљива Рана Ружа
Шљива Бјелошљива
Шљива Бјелошљива
Шљива Дризгуља
Шљива  Јојо
Шљива Аженка
Трешња Аршлама
Трешња Тријешањ бијели
Трешња Мостарка
Трешња Бијелица
Трешња Хрскавац
Оскоруша                
Мечја лијеска               

Цјеновник:
-    разгранате саднице воћака 5 КМ
-    саднице воћака без разграњења 4 КМ
-    саднице воћака слабије развијености 3 КМ
-    саднице оскоруше 5 КМ
-    саднице мечје лијеске 5 КМ