УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Сарадници у редовним и осталим активностима Института запослени у другим институтцијама

Др Драган Мандић
  
Виши научни сарадник Пољопривредног института Републике Српске, ужа научна област генетика и оплемењивање биљака. Координатор радне групе за житарице и кукуруз у програму очувања генетичких ресурса Републике Српске. 

Контакт: dragan_mandic@inecco.net

 

  Др Жељко Лакић

Шеф Завода за крмно биље на Пољопривредном институту Републике Српске. Координатор радне групе за крмно биље у програму очувања генетичких ресурса Републике Српске.

 Контакт: zeljko_lakic@inecco.net

 

Мр Горан Остић

Асистент сарадник на Пољопривредном институту Републике Српске. Ужа научна област сјеменарство. Члан радне групе за житарице и кукуруз у програму очувања  генетичких ресурса Републике Српске. 

Контакт. goran.ostic@poljinstrs.org

 

Проф. др Сања Оручевић Жуљевић

Ванредни професор Универзитета у Сарајеву. Одговорни наставник за групу предмета на ужој научној области Технологија прехрамбених производа биљног поријекла.
Сарадник Института на пројекту: "Агрономска и технолошка својства застарјелих сората и локалних популација пшенице".

Контакт: s.orucevic-zuljevic@ppf.unsa.ba

 

Проф. др Владимир Меглич

Ванредни професор Пољопривредног факултета, Универзитета у Марибору, Биотехничког факултета, Универзитета у Љубљани и Факултета за математику, природне науке и информационе технологије, Универзитета Приморска, Копар.
Сарадник Института на пројекту "Колекционисање, евалуација и регенерација генетичких ресурса поврћа". 

Контакт: vladimir.meglic@kis.si

 

Проф. др Нада Парађиковић

Редовни професор Пољопривредног факултета, Свеучилишта Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку.
Сарадник Института на пројекту "Колекционисање, евалуација и регенерација генетичких ресурса поврћа".

Контакт: nparadj@pfos.hr

 

Др Мирјана Васић

Научни савјетник у Институту за ратарство и повртарство Нови Сад.
Истраживач сарадник на пројекту "Колекционисање, евалуација и регенерација генетичких ресурса поврћа".

Контакт: mirjana.vasic@nsseme.com

 

 Др Енез Селимбеговић

Доктор биотехнолошких наука. Виши асистент Универзитета у Бихаћу.
Сарадник Института на пројекту: "Агрономска и технолошка својства застарјелих сората и локалних популација пшенице".