УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Контрола родности лијеске (Corylus avellana L.) у производним условима Републике Српске

 

Руководилац: проф. др Никола Мићић, редовни професор

Истраживачки тим:
проф. др Десимир Кнежевић, редовни професор
проф. др Франци Штампар, редовни професор
мр Предраг Илић, истраживач - виши сарадник

Вријеме реализације: 2013-2015

Извори финансирања: Министарство Науке и технологије у склопу програма финансирања младих истраживача

Кратак опис пројекта:  Лијеска  (Corylus avellana L.) је анемофилна воћна врста, код које се процес цвјетања и опрашивања одвија у зимском периоду од децембра до марта, док се процес оплодње одвија више од 3 мјесеца након опрашивања. Генотипска специфичност опрашивања и оплодње лијеске, се значајно компликује изразитом странооплодњом лијеске, односно функционалном способношћу сортне композиције са аспекта продукције полена који је компатибилан са главним сортама у засаду. Да би дошло до опрашивања и оплодње лијеске потребно је водити рачуна о компатибилности између сортимента и њиховом распореду у засаду. Данас велики проблем у подигнутим интензивним засадима лијеске преставља проблем опрашивања и међусобне оплодње гајених сорти, што је главни ограничавајући фактор продуктивности. Циљ пројекта је истраживања хисто-цитолошких проучавања динамике развоја процеса микроспорогенезе и формирања полена током раста и развоја реса у условима са наводњавањем, проучавање динамике диференцијације оваријалног меристема у женским мјешовитим пупољцима, појава и заступљеност стигматичних стубића и њихове карактеристике у фенофази цвјетања, праћење развоја сперматичне структуре у оваријалном меристему, диференцијација сјемених заметака, развој ембрионове кесице способне за оплодњу и развој ембриона код генотипова лијеске који су актуелни за обновљену производњу лијеске у Републици Српској. Пројекат такође има за циљ развој методе вјештачког опрашивања ваздушном струјом полена и испитивање међусобне компатибилности присутних генотипова лијеске. Да би се дошло до значајних закључака у ријешавању питања опрашивања и оплодње лијеске, потребно је наставити започета истраживања и укључити праћење нових параметара у наредним годинама.
Научни утицај пројекта подразумијева додатно оспособљавање младог истраживача са експертским знањем и његово укључивање у научно-истраживачке програме. Проналажење могућих ријешења у питању проблема производње лијеске у агроеколошким условима Републике Српске.