УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“ за 2016. годину "Одржива производња високо-квалитетних трешања и вишања за европско тржиште" (COST FA 1104 акција "Sustainable production of high-quality cherries for the European market")

 

Установа/финансијер: Министарство цивилних послова БиХ

Број уговора: 10-02-2-212/16-22

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Кратак опис пројекта: Инвентаризација сортимента трешње, карактеризација аутохтоног материјала у циљу анализе и одабира сортимента планираног за даљњу мултипликацију и оплемењивачки програм. Идентификације штетних организама у производњи трешње као и примјена нових метода третмана плодова након бербе у сврху продужења времена складиштења плодова трешње и постизање боље продајне цијене на тржишту БиХ. 

Сарадници на пројекту: проф. др Никола Мићић, мр Бранимир Њежић, Санда Станивуковић, мр, Мирела Кајкут Зељковић, мр.

Вријеме реализације пројекта: 2016 - 2017.