УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Увођење процедура санитације и сертификације садног материјала аутохтоних сорти воћака

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске у склопу програма подршке пројектима са младим истраживачима

Број уговора: 19/6-020/964-47-3/13

Руководилац пројекта: проф. др Никола Мићић (nikmicic@yahoo.com)

Кратак опис пројекта: Очување аутохтоних сорти воћака и винове лозе било у ex situ, in situ или путем on farm конзервације, осим примјене међународних стандарда у области биљних генетичких ресурса, подразумијева и прихватљив здравствени статус и правилну карактеризацију и евалуацију. Циљ пројекта је био да се од генетичке ерозије сачувају најугроженије аутохтоне сорте воћака и винове лозе те да се постепено уведу методе помолошке селекције, као и међународно прихваћене процедуре дијагностике штетних организама. Издвојене су аутохтоне сорте воћака и винове лозе које имају статус "изворног материјала", за који су разрађене процедуре даље мултипликације и добијање статуса предосновног материјала, услови и начин његовог одржавања и чувања.

Сарадници на пројекту: доц. др Душка Делић, мр Мирјана Копривица, мр Биљана Лолић, мр Бранимир Њежић, Мирела Кајкут Зељковић, мр, Јелена Давидовић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2014 - 2016.