УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Агрономска и технолошка својства застарјелих сората и локалних популација пшенице (Triticum aestivum L.)

 

Установа/финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Број уговора: 19-6-020/961-77/15

Руководилац пројекта: проф. др Данијела Кондић (danijela.kondic@agro.unibl.org)

Кратак опис пројекта: Молекуларна карактеризација је извршена у циљу утврђивања евентуалних дупликата. Ова истраживања су по први пут извршена на генетичким ресурсима пшенице која се чувају у банци гена ИГР УНИБЛ. Значај чувања, карактеризације и евалуације генетичких ресурса пшенице је у потенцијалном коришћењу у оплемењивачким програмима, као и у сврху повећања биодиверзитета пшенице.

Сарадници на пројекту: проф. др Сања Оручевић Жуљевић, доц. др Енез Селимбеговић, др Марина Антић, Тања Крмпот, ма, Амрудин Алагић, млади истраживач.

Вријеме реализације: 2015 - 2016.