УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Конзервација и очување заштићеног подручја за управљање ресурсима Универзитетски град Бања Лука – друга фаза

 

Установа/финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, коришћење средстава посебних намјена за шуме за 2015. годину

Број уговора: 12.06.2-052-8380-12/15

Руководилац пројекта: проф. др Гордана Ђурић (gordana.djuric@igr.unib.org)

Кратак опис пројекта: Пројекат је обухватaо: уношење нових биљних врста, уклањање болесних и сувих стабала и детаљну резидбу стабала и грмља, изградњу дијела пјешачких стаза у ботаничкој башти, уклањање стабала инвазивних врста у појасу уз Врбас, набавку пакровског мобилијара, израду каталога дрвећа и жбуња заштићеног подручја „Универзитетски град“.

Сарадници на пројекту: Никола Травар, дипл. инж., Сунчица Бодружић, дипл. инж., Наташа Пашалић, дипл. инж.

Вријеме реализације: 2016 – 2017.