УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Ботаничка башта

Липа - Tilia platyphyllos
Pinus mugo - бор кривуљ
Kадифа - Tagetes patula
Ликвидамбар - Liquidambar styraciflua
Ликвидамбар - Liquidambar styraciflua
Тимијан - Thymus vulgaris
Ботаничка башта - поглед на биобашту
Ботаничка башта - биобашта
Picea pungens Glauca